Maandelijks archief: september 2015
Ik kan lopen en nu? het nut van goed bewegen.

Als een kind net geboren is, kan het nog niet zo heel veel. Het kan aangeven dat er iets is (honger, pijn, verveeld enz.) En het kan hiermee zorgen dat zijn kleine wereld hierdoor in beweging komt.

In de loop van de tijd zal ook deze kleine man in beweging gaan komen. Naast kruipen en op allerlei manieren zichzelf vooruit slepen zullen weldra de eerste stapjes gezet worden. In eerste instantie zal die nog aan de hand zijn van mama of papa, maar al snel zullen kinderen hun eigen weg vinden. Juist in die komende periode vindt bij kinderen de grootste motorieke ontwikkeling plaats. De manieren van bewegen, welke je jezelf vervolgens aanleert, kan verregaande invloed hebben op de totale lichamelijk, sociaal, emotionele en ook verstandelijke ontwikkeling van het kind.

Het gaat te ver om de eerste therapie-afspraken aan te prijzen, maar samen met anderen deelnemen aan peutergym of peuterdans is een geweldige grondlegger voor bijsturing in houding.

Peuters in beweging

Peuters bewegen graag!

Niet strak aan het lijntje, maar gebruik makend van de levendige fantasie van kinderen. Een goede dansleraar, of dansclub of vereniging kan iedereen hierop goed adviseren.

Veel dorpen en wijken kennen hun eigen dansvereniging en/of balletverenigingen. Deze verenigingen worden steeds vaker begeleid door (jonge) professionals, die weten waarmee ze bezig zijn.  Is dit er net niet in uw dorp of gemeenschap en u heeft hieraan behoefte dan moet dit te organiseren zijn! Ik wil best even met u meekijken.

Ouderenwerkers hebben aandacht voor ouderen

Dat ouderenwerkers aandacht hebben voor ouderen lijkt een vanzelfsprekendheid. Dit behoeft wel enig uitleg.

Iedereen weet dat ouder worden over het algemeen gepaard gaat met bepaalde beperkingen. Bij de ene is dit meer, bij de ander gelukkig minder. Gelukkig zijn er veel instanties die een ouder wordend iemand kan ondersteunen bij zorgvragen. Hier is niets mis mee. Ieder zichzelf respecterend persoon schakelt pas hulp in als hij/zij dit echt nodig heeft. Er zijn mensen voldoende die pas op latere leeftijd hulp van een arts inschakelen. Hij op zijn beurt schakelt daar waar nodig andere hulpverleners in. Vaak is dit een doorverwijzing naar een specialist of een therapeut. Voor het gemak noemen dit opschalen.

Maar.. wordt er ook daadwerkelijk afgeschaald? Schakelt een arts of iemand die zorg verleent ook mensen in die gewoon ondersteuning bieden in plaats van hulp. Veel ouderen hebben niet zo zeer behoefte aan het verwisselen van een pleister, een nieuwe medicijn of een andere therapie maar zijn op zoek naar echte aandacht.

ondersteuning bij ouderen waar nodig.

(vrijwillige) ouderenwerk ondersteunt

Een sociaal werker die gespecialiseerd is in ouderen snapt hoe groot de impact is van levensloopgebeurtenissen (ziekte, partnerverlies enz.) Snapt ook dat bepaalde competenties van ouderen afnemen maar kent daarnaast ook compensatiemogelijkheden. Hij kan het netwerk van de ouder wordende mens uitbreiden; kortom het stimuleren van eigen krachten en hierdoor een deel van het zelfvertrouwen herstellen. Een ouderenwerker heeft daarom eerst aandacht voor de ouder wordende persoon, en pas in tweede instantie voor belemmerende zaken die bij het ouder worden horen.

Vandaag organiseert de MO-groep (ondersteuningsorganisatie voor sociaal professionals) een bijeenkomst voor leden om over deze positie te praten

 

 

Nieuw schooljaar met nieuwe examenkandidaten

De scholen zijn weer begonnen. Voor de 1 een verademing, de ander genoot nog steeds van de vrijheid. De vrijheid van niets te hoeven en onbezorgd genieten. Maar aan alles komt een einde; Als je dan 4 jaar bent geworden, mag je voor het eerst naar de grote school. Achterop de fiets, misschien wel je eerste fietsje of anders gewoon met de benenwagen word je begeleid naar het instituut waar je, over het algemeen de volgende 8 jaar niet meer vandaan komt.

Als je dan groep 8 hebt verlaten breekt weer een hele nieuwe periode aan. Je bent weer de jongste van schoolplein en het circus begint weer vooraan. Wennen aan alles. Het grote verschil is dat je ook alleen naar school gaat. De ontdekkingsreis op de middelbare school doe je voornamelijk alleen. Tijdens de hele schoolcarrière  worden de ouders over het algemeen op de hoogte gehouden van allerlei ontwikkelingen via nieuwsbrieven en mailings. Een enkele keer is er een ouderavond en gedurende 10 minuten kun je dan vragen stellen over je kind. Natuurlijk mag je een leraar wel wat vaker claimen, maar dat doe je niet zomaar.

De juf vertelt over de komende examens

De juf vertelt over de komende examens

Pas in het laatste jaar (examenjaar) neemt veelal de schrik toe. Heeft mijn zoon wel de goede vakkenkeuze gemaakt, hoe moet hij het examenjaar halen als hij dyslectisch is en waar kan mijn dochter heen na deze opleiding; zit er wel toekomst in datgeen zij wil. Allerlei vragen dagen plotseling op; want je gunt je kind toch een goed examenjaar met bovenal een goed resultaat.

Tijdens diverse informatieavonden hebben de leerkrachten de handen vol om ouders gerust te stellen, de juiste informatie te geven, betweterigheid tactisch de mond te snoeren enz. Leerkrachten zijn er met name om de kinderen goed te begeleiden in hun schoolloopbaan, maar in sommige situaties krijg je er gratis een doelgroep bij. Een kat in het nauw maakt rare sprongen.